Op Huisdierenarts.nl zijn onderstaande bepalingen van toepassing. Als gebruiker of bezoeker geef je aan dat je kennis genomen hebt van deze algemene voorwaarden, ze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Als je niet akkoord gaan, gebruik deze website dan niet.

Als één van de onderstaande genoemde bepalingen op een bepaald moment niet meer geldig zijn vanwege bijvoorbeeld strijdigheid met het dwingend recht, dan doet dat in geen enkel geval afbreuk aan alle overige bepalingen.

Aansprakelijkheid

Ook al wordt de website van Huisdierenarts.nl met veel zorg samengesteld, is aanvaardt Huisdierenarts.nl nooit aansprakelijk op volledigheid, juistheid en actualiteit. Huisdierenarts.nl biedt geen garantie

Huisdierenarts aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele (in)directe schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website en de handelingen die hiervan het gevolg zijn. Dit geldt ook voor hyperlinks naar eventuele derde partijen.

Daarnaast kunnen er geen rechten worden ontleend van welke aard dan ook aan de inhoud van Huisdierenarts.nl. De informatie op de website is van informatieve aard en het gebruik hiervan is te alle tijde de verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Hyperlinks

Op Huisdierenarts.nl kunnen zich artikelen bevinden die gebruik maken van links naar naar andere websites. Huisdierenarts.nl heeft geen invloed op websites van andere partijen en aanvaardt hierom ook geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Het is niet toegestaan om een link te plaatsen naar huisdierenarts.nl op eigen website waarbij de website wordt ingebed. Wil je een link plaatsen waarbij Huisdierenarts.nl waarbij onze website zelfstandig en volledig wordt getoond in je browser dan mag dit uiteraard wel.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle artikelen en publicaties op huisdierenarts.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en mogen alleen voor persoonlijk gebruik worden verveelvoudigd, dus niet voor commercieel gebruik als hier niet vooraf toestemming is gevraagd. Dit geldt voor alle wijzen van verveelvoudigen.

Ook is het niet toegestaan om pagina’s (of delen hiervan) als afbeelding, video, tekst of overige elementen in een eigen website te verwerken.

Wijzigingen

Huisdierenarts behoudt zich altijd het recht om de algemene voorwaarden aan te passen op welke manier dan ook. Kijk hier op onze pagina over het privacy en cookiebeleid.