Persoonsgegevens die wij verwerken

Huisdierenarts.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website of nadat je deze gegevens zelf aan ons gegeven. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

– Naam (alleen als je deelneemt aan de nieuwsbrief of wanneer je een bericht achterlaat via onze contactpagina)

– E-mailadres (alleen als je deelneemt aan de nieuwsbrief of wanneer je een bericht achterlaat via onze contactpagina)

– Internetbrowser en apparaat type

Gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft nooit het doel gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Wij kunnen dit echter niet controleren. Wij adviseren dan ook als ouder betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, dit voorkomt dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van de ouders. Mocht je in de veronderstelling zijn dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@huisdierenarts.nl, wij verwijderen dan deze informatie.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Huisdierenarts.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Huisdierenarts.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om zo de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: 

– Naam: tot uitschrijving nieuwsbrief 

– E-mailadres: tot uitschrijving nieuwsbrief

Wij delen je persoonsgegevens niet

Huisdierenarts.nl verkoopt jouw gegevens niet aan andere partijen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen of voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Met ondernemingen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om eenzelfde mate van beveiliging te waarborgen voor jouw gegevens. Huisdierenarts.nl blijft verantwoordelijk voor al deze verwerkingen.

Cookies

Huisdierenarts.nl gebruikt analytische, functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Huisdierenarts.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Dit zorgt ervoor dat de website naar goed werkt en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te optimaliseren en goed te laten werken.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wil jij j afmelden voor cookies dan kan dit, dit doe je door in je browser de instellingen zo te zetten dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor meer informatie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens aanpassen, inzien of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door huisdierenarts.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot correctie, inzage of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@huisdierenarts.nl of een verzoek doen via ons contactformulier

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . huisdierenarts.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huisdierenarts.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze contactpagina of via privacy@huisdierenarts.nl

Huisdierenarts.nl, gevestigd aan Schubertlaan 26 9722 LC Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres: 

Huisdierenarts.nl

Schubertlaan 26 

9722 LC Groningen

+31610094830